เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

HOMEDD2018

ก่อตั้งโดย จักริน สุวรรณเจริญ 110/3 ม.10 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
รับเหมาก่อนสร้าง, ต่อเติมปรับปรุง, ตกแต่ง, ซ่อมแซม, ที่พักอาศัย, อาคาร, ห้าง,
ร้าน, บ้าน, คอนโด, ออกแบบ, ประเมินราคา, ควบคุมงาน, ตรวจสอบ